Πριν πάρετε την τελική σας απόφαση ανάμεσα σε παραδοσιακό ή ενεργειακό τζάκι, τζάκι καλοριφέρ, ή σόμπα είναι χρήσιμο να υπολογίσετε το κόστος αγοράς και χρήσης που θα έχετε με κάθε επιλογή.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

Καύση: κάθε εξώθερμη χηµική αντίδραση ενός υλικού καυσίµου µε οξυγόνο (ή αέρα), που συντελείται µε σημαντικό βαθµό απόδοσης θερµότητας, έτσι ώστε η ενέργεια που εκπέμπεται  υπό µορφή θερµότητας να είναι τεχνικά εκµεταλλεύσιµη. Αναγκαίο είναι η εκπεµπόµενη θερµότητα να είναι τόση ώστε να µπορεί να διατηρηθεί η αντίδραση. Μέσω της αντίδρασης καύσης, η χηµική ενέργεια η οποία βρίσκεται αποθηκευµένη στο καύσιµο, µε τη βοήθεια του οξειδωτικού μετατρέπεται σε θερμότητα. Η ταχεία αυτή χηµική αντίδραση δημιουργεί οξείδια τα οποία µε τη σειρά τους απαρτίζουν τα καυσαέρια.

Πρωτογενής καύση:

Αρχική καύση καυσίμου η οποία γίνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες εκλύοντας σημαντικές ποσότητες κρεόζωτου και αιθάλης εξαιτίας της υγρασίας της καύσιμης ύλης. Το μίγμα των οργανικών ενώσεων γίνεται αισθητό ως «κάπνα».

Δευτερογενής καύση:

Δεύτερη καύση, μετά την πρωτογενή, με προθερμασμένο οξυγόνο το οποίο διοχετεύεται στο χώρο καύσης από ειδική θύρα. Επιτυγχάνεται με αυτό τον τρόπο αύξηση της θερμοκρασίας χάρη σε ανάφλεξη του κρεόζοτου, χωρίς προσθήκη επιπλέον καυσίμου. Ταυτόχρονα, μειώνονται τα κατάλοιπα της καύσης. Έτσι οδηγούμαστε σε μικρότερη κατανάλωση καύσιμης ύλης, δηλαδή πιο συνετή χρήση οικονομικών και φυσικών πόρων. Οι περισσότερες ενεργειακές εστίες προσφέρουν και δευτερογενή καύση. Παρόλα αυτά, η δευτερογενής καύση δεν συνεπάγεται πάντα μεγαλύτερη απόδοση. Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή στο χώρο καύσης που πραγματοποιείται το κάθε στάδιο καθώς υπάρχει κίνδυνος τα προϊόντα της καύσης να καταλήγουν στο εξωτερικό περιβάλλον εξαιτίας ελκυσμού στην περίπτωση που η καύση γίνεται στο πάνω μέρος.

Τριτογενής καύση:

Καίει δυο φορές τον καπνό αυξάνοντας πολύ τη θερμική απόδοση του τζακιού.

Copyright TzakiaEnergeiaka.com | All rights reserved.