Πριν πάρετε την τελική σας απόφαση ανάμεσα σε παραδοσιακό ή ενεργειακό τζάκι, τζάκι καλοριφέρ, ή σόμπα είναι χρήσιμο να υπολογίσετε το κόστος αγοράς και χρήσης που θα έχετε με κάθε επιλογή.

ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σύμφωνα με διάφορες τεχνοοικονομικές μελέτες που έχουν γίνει αναφορικά με τις διαθέσιμες τεχνολογίες θέρμανσης που χρησιμοποιούνται στην ελληνική αγορά, προκύπτει ότι το ενεργειακό τζάκι αποτελεί ιδιαίτερα συμφέρουσα λύση συγκρινόμενο όχι μόνο με το τζάκι ανοιχτού τύπου αλλά και με άλλες πηγές θέρμανσης.

Με βάση τα αποτελέσματα υπολογισμών κόστους θερμικής ενέργειας το τζάκι κλειστού θαλάμου υπερέχει σε σχέση με το παραδοσιακό τζάκι, τις συσκευές με ηλεκτρικές αντιστάσεις (αερόθερμα, θερμάστρες κ.τ.λ.) και τους κοινούς λέβητες πετρελαίου.

Στις μέρες μας εξαιτίας της αυξημένης τιμής του πετρελαίου οι παραδοσιακοί λέβητες πετρελαίου χρησιμοποιούνται σε αρκετά περιορισμένο βαθμό, κυρίως σε παλιές πολυκατοικίες. Αρκετά συχνά συναντάμε ήδη υπάρχοντα συστήματα θέρμανσης να τροποποιούνται ή να ενισχύονται και με συμπληρωματικά μέσα, όπως για παράδειγμα σόμπες πέλλετ, ενεργειακά τζάκια, θερμοπομπούς κ.τ.λ. Μάλιστα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ένα ενεργειακό τζάκι ή μια σόμπα πέλλετ αρκεί και συμφέρει να λειτουργεί ως κύρια πηγή θέρμανσης.

Copyright TzakiaEnergeiaka.com | All rights reserved.